Akcjonariat

Lp.AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitaleUdział w głosach
1 Baltic Bridge S.A. 10.370.081 32,80% 32,80%
2 Al Awael Investments Limited 7.000.000 22,14% 22,14%
3 Pozostali 14.246.021 45,06% 45,06%

* Stan na dzień 13.03.2018 r.