Aktualności

Tele-Polska Holding – 163 proc. wzrost zysku netto!

12 sierpień 2012

W I półroczu 2012 r. telekomunikacyjny holding zarobił w I półroczu 2012 r. blisko 3,46 mln zł netto, wobec 1,31 mln zł w I półroczu 2012 r. i 2,8 mln zł w całym minionym roku. Zmierzająca na GPW grupa zarabia coraz więcej m.in. dzięki znaczącemu wzrostowi liczby klientów detalicznych.

- Wzrost zyskowności działalności Grupy TPH ma charakter trwały i jest owocem realizowanej od kilku lat strategii rozwoju grupy, zakładającej m.in. ekspansję w segmencie detalicznym. W ostatnich kilkunastu miesiącach pozyskaliśmy kilkadziesiąt tysięcy indywidualnych abonentów i dobrze radzimy sobie z klientami biznesowymi – analizuje Marek Montoya, wiceprezes Tele-Polska Holding.

W I półroczu 2012 r. TelePolska Holding zaksięgowała 104,1 mln zł przychodów, o niemal 46 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. EBITDA grupy wyniosła 8 mln zł, wobec 6,9 mln zł w I półroczu 2011 r. – Zarówno segment detaliczny jak i hurtowy grupy rozwijają się w stabilnie i przewidywalnie.. Wierzymy, że wzrostowa tendencja w prezentowanych wynikach zostanie utrzymana w kolejnych kwartałach. Po wykonaniu pracy w zakresie bazy przychodowej coraz bardziej koncentrujemy się na poprawie rentowności, czego efekty powoli zaczyna być widać. – ocenia wiceprezes Tele-Polska Holding.

Notowana na NewConnect grupa zamierza na przełomie 2012 i 2013 r. przeprowadzić publiczną ofertę akcji i przenieść się na rynek główny GPW. Liczy na pozyskanie z emisji ok. 20 mln zł, które chce przeznaczyć m.in. na rozwój infrastruktury i akwizycje klientów indywidualnych. – W planach mamy wzmocnienie zaplecza technicznego, w tym rozbudowę sieci światłowodowej oraz centrum przetwarzania danych – informuje Montoya. Dzięki nowym inwestycjom grupa będzie mogła nie tylko aktywniej pozyskiwać klientów w ramach już prowadzonej działalności, ale przede wszystkim rozszerzyć ją o nowe usługi. – Widzimy duży potencjał rozwoju grupy m.in. poprzez zaoferowanie naszym obecnym klientom nowych usług– informuje Marek Montoya.