Harmonogram

Otwarcie Oferty Publicznej 17 września 2013 r
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów 10-12 marca 2014 r.
Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości 12 marca 2014 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów 13-17 marca, 29 maja - 03 czerwca 2014 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów 14-18 marca, 29 maja - 03 czerwca 2014 r.
Planowany termin przydziału Akcji Serii E do 05 czerwca 2014 r.