Informacje rejestrowe

Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna

Adama Naruszewicza 27 lok. 101
02-627 Warszawa

NIP 526 27 25 362
REGON 015529329
KRS 0000320565

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS
Kapitał zakładowy w wysokości 31.616.102 zł (opłacony w całości)