Kalendarium

Poniżej przedstawiamy informacje o terminach publikacji raportów okresowych.

 

TerminWydarzenie
29.02.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. 
29.04.2016 Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 r.
12.05.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.
24.08.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r.
10.11.2016 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.