Podstawowe wskaźniki finansowe

Wskaźnik20072008200920102011201220132014
Rentowność sprzedaży (ROS) -0,12% -0,68% 0,67% 2,30% 1,79% 2,48% 3,63% 4,81%
Bieżąca płynność (CR) 1,30 1,18 1,17 1,30 1,36 1,22 1,26 1,42
Ogólne zadłużenie (DR) 0,62 0,64 0,61 0,47 0,50 0,59 0,63 0,58
Zwrot na aktywach (ROA) -0,41% -1,37% 0,99% 5,46% 3,80% 5,14% 5,67% 5,7%
Zwrot na kapitale własnym (ROE)   -3,84% 2,55% 10,24% 7,54% 12,50% 15,27% 15,7%

 


Zastosowane wzory do obliczeń wskaźników

  • Rentowność sprzedaży (ROS) = zysk netto przypadający na akcjonariuszy/przychody
  • Bieżąca płynność (CR) = aktywa obrotowe (krótkoterminowe)/zobowiązania
  • Ogólne zadłużenie (DR) = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe)/aktywa
  • Zwrot na aktywach (ROA) = zysk netto/aktywa
  • Zwrot na kapitale własnym (ROE) = zysk przypadający na akcjonariuszy/kapitał własny