Rada Nadzorcza

Arkadiusz Stryja – Członek Rady Nadzorczej 
Adwokat oraz doradca podatkowy. Partner w Kancelarii Adwokackiej EBC Solicitors Arkadiusz Stryja Sp.k. Ekspert w zakresie prawa handlowego, pocztowego oraz transportowego. Szef działu prawnego w Oce-Poland Ltd. Sp. z o.o. w Warszawie, były szef działu prawnego w Messenger Service Stolica S.A. w Warszawie (UPS Polska sp. z o.o.). Jest autorem licznych publikacji z zakresu ochrony danych i akredytywy bankowej. Uczestniczył również w licznych projektach inwestycyjnych.

Pan Arkadiusz Stryja nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Arkadiusz Stryja poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Magdalena Muskietorz - Członek Rady Nadzorczej
Prawnik, aplikant radcowski w kancelarii Adwokackiej Stryja i Wspólnicy. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz reprezentacją w postępowaniach sądowych. Wcześniej związana z Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach gdzie zajmowała się postępowaniami z zakresu zamówień publicznych oraz obsługą prawną projektów realizowanych przez Instytut oraz z Fundacją Rozwoju Regionalnego w Katowicach gdzie również zajmowała się postępowaniami z zakresu zamówień publicznych. W 2010 roku związana była z biurem ds. projektów OSK Silesia Piotr Doniec w Katowicach. Pani Magdalena Muskietorz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pani Magdalena Muskietorz nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Magdalena Muskietorz poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Justyna Budzyńska - Członek Rady Nadzorczej 
Prawnik w kancelarii Adwokackiej Stryja i Wspólnicy. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wcześniej pracowała w Profes Lex s.c. w Gliwicach gdzie zajmowała się obszarem windykacji. W latach 2011-2013 kontroler jakości w Resident Engeenering Service w Gliwicach. W 2011 roku pracownik biurowy Exact Systems w Gliwicach. Pani Justyna Budzyńska jest studentem studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Pani Justyna Budzyńska nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Justyna Budzyńska poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anita Morawiecka - Członek Rady Nadzorczej
Prawnik w kancelarii Adwokackiej Stryja i Wspólnicy. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz reprezentacją w postępowaniach sądowych. Wcześniej pracowała w Sky Legal Air Claims w Katowicach gdzie zajmowała się m.in. obsługą roszczeń oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wcześniej _2009-2015_ związana z Kancelarią Radcy Prawnego Agnieszki Zaręby, Kancelarią Adwokacką Katarzyny Radwańskiej oraz Kancelarią Prawną Krzysztofa Orszagh _2008_. Pani Anita Morawiecka posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Pani Anita Morawiecka nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Anita Morawiecka poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Bartłomiej Wołyńczyk - Członek Rady Nadzorczej
Pan Bartłomiej Wołyńczyk nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Bartłomiej Wołyńczyk poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.