Pytania i odpowiedzi

Fundamentalnym założeniem strategii wynagradzania Zarządu Tele-Polska Holding S.A. jest powiązanie wynagrodzenia bezpośrednio z wynikami Spółki oraz z wartością Spółki dla Akcjonariuszy. Zarząd wynagradzany jest w formie prawa do objęcia warrantów / akcji Spółki rozliczanego w trybie rocznym. Liczba oferowanych warrantów / akcji uzależniona jest od osiąganych wyników określonych wskaźnikami zysku netto, EBITDA oraz rynkowej kapitalizacji Spółki. Po raz pierwszy warranty / akcje mogą być zaoferowane Zarządowi po zakończeniu roku 2010.