Pytania i odpowiedzi

To jest kwestia techniczna i wydaje mi się, że za wcześnie o tym mówić. Jeden z rozważanych scenariuszy zakłada nową emisję akcji i być może częściowe upłynnienie walorów któregoś z naszych akcjonariuszy. Na pewno będziemy starali się pogodzić interesy samej spółki oraz akcjonariuszy - przede wszystkim dotychczasowych, którzy będą z nami w czasie debiutu.
Rolę animatorem pełni dla naszej spółki Noble Securities. Podejmujemy starania aby wahania kursu akcji nie były zbyt duże. Mamy jednak ograniczone możliwości w tym zakresie. Uważamy także, że taka też jest specyfika rynku NewConnect. Dla jednych to zaleta, dla innych wada. Nasi najwięksi akcjonariusze trzymają w większości akcje TPH i tym samym powodują utrzymywanie się niskiego free-float. Nawet ostatnia transakcja w której własciciela zmieniło ok. 10% akcji została przeprowadzona w ramach transakcji pakietowej, przy wycenie powyżej obecnego kursu (transakcja zrealizowana za 2,25 zł za akcje, dzisiejsza wycena 2,08 zł). Nie było więc sytuacji jakiej obawiali się niektórzy drobni inwestorzy, "wysypu" akcji na rynek. Nie przewiduję takiego scenariusza także w dającej się przewidzieć przyszłości. Liczę, że w perspektywie kilku miesięcy sytuacja sie poprawi. Warto podkreślić, że TPH rozwija się stabilnie, zgodnie z przyjętym planem, a grupa nie szuka obecnie kapitału. Zgadzam się jednak, iż ostatnio spadek kursu akcji może niepokoić. Dlatego też, podjąłem działania zmierzajace do przybliżenia spółki szerszej rzeszy potencjalnych inwestorów (np. ostatni wywiad jakiego udzieliłem w bankier.pl, czy przygotowany serwis inwestorski na portalu parkiet.com). Nie ma jednak obiektywnego powodu po stronie spółki dla którego akcje miałyby tracić na wartości.
Z naszej perspektywy taka jest specyfika rynku NewConnect a biorąc pod uwagę niski free float takie sytuacje są nie do uniknięcia. Spółka rozwija się planowo i nie dzieje się na dzień dzisiejszy, wedle naszej wiedzy, nic co miałoby spowodować gwałtowny spadek jej wartości, być może poza spekulacyjnymi transakcjami skutkującymi obniżeniem ceny waloru a zatem i zmniejszeniem kapitalizacji. Na to jednak jako Zarząd nie mamy bezpośredniego wpływu i możliwości zareagowania. W miarę możliwości o kurs i obroty dba animator TPH którym jest Dom Maklerski Noble Securities. Jednakże ważną informacją powinna być dla Pana transakcja sprzed paru dni, zakupu przez W Investments Ltd. ponad 10% pakietu akcji TPH SA po cenie 2,25 zł za walor. Informowaliśmy o tym w raporcie bieżącym nr 16 i 18. Skoro nasz znaczący akcjonariusz powiększa pakiet, to prawdopodobnie wierzy w rozwój TPH oraz zapewne popiera starania Zarządu. Choć nie podajemy prognoz, od dłuższego czasu deklarujemy chęć przejścia na parkiet główny a to oznacza, że z czasem zwiększy się płynność akcji (wymogi giełdy) a zatem wahania powinny się zmniejszyć, jak również spółka będzie starała się osiągnąć i zaprezentować jak najlepsze wyniki. Na koniec dodam, że charakter działalności spółki stawia ją w rzędzie stabilnych biznesów, co jednocześnie, w naszym wypadku, oznacza brak spektakularnych kontraktów ale także, ograniczone ryzyko wielkich porażek. Nasze przychody generowane są przez ogromną ilość mniejszych transakcji codziennie wykonywanych przez naszych abonentów korzystających z naszych usług telekomunikacyjnych. Staramy się prowadzić nasz biznes rzetelnie i jesteśmy przeciwni działaniom PR bez pokrycia, nawet wbrew oczekiwaniom niektórych mniejszych akcjonariuszy. Osobiście wierzę, że w dłuższej perspektywie takie podejście przysłuży się Spółce. To też oddaje nasze przekonanie i chęć do posiadania przez spółkę stabilnego i długoterminowego akcjonariatu.
Emisja serii akcji C została objęta w ubiegłym roku i ich wprowadzenie do obrotu nie oznacza ich sprzedaży a jedynie daje taką możliwość akcjonariuszom. Spółka od początku deklarowała wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu. Jednakże grupa kapitałowa Tele-Polska Holding S.A. pozostaje w obszarze zainteresowania inwestorów, podobnie jak i inne dobrze rozwijajace się i prosperujące przedsięwzięcia biznesowe. W przypadku sprzedaży akcji serii C przez ich posiadaczy spodziewałbym się raczej transakcji pakietowych niż próby upłynnienia takiej ilości walorów podczas sesji giełdowej. Jest to jednak decyzja posiadaczy akcji za których Zarząd nie może się wypowiadać.
Spółka nie planuje przeprowadzać w bieżącym roku emisji akcji. Jeśli tak miałby się stać to wskutek pojawienia się jakiejś atrakcyjnej możliwości inwestycyjnej inicjowanej spoza otoczenia spółki. Obecnie nic mi o takiej nie wiadomo.
Tak, Tele-Polska Holding S.A. wybiera się na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem wejścia na NewConnect było właśnie przygotowanie się do tego wydarzenia oraz lepsze zrozumienie zasad obowiązujących spółki publiczne, tak aby po debiucie na parkiecie głównym, skoncentrować się na realizacji celów biznesowych. Przeniesienie się z NewConnect na parkiet główny GPW planujemy na drugi kwartał 2011 roku, zaś sama procedura oczywiście rozpocznie się odpowiednio wcześniej.