Raporty bieżące, 2010

Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nr ESPI 11/2010, 19 październik 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. zmienia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 8 października 2010 roku za pośrednictwem raportu bieżącego EBI nr 37/2010 oraz za pośrednictwem raportu ESPI nr 10/2010.

Zmiana dotyczy terminu i miejsca obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana nie dotyczy godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia ani proponowanego porządku obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, uwzględniające dokonane zmiany.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu