Raporty bieżące, 2010

Informacja o nabyciu znaczącego pakietu akcji

Nr ESPI 4/2010, 18 marzec 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, spółka W Investments Limited z siedzibą na Cyprze, poinformowała Emitenta, iż w dniu 12 marca 2010 r. nabyła w drodze czynności cywilnoprawnej, umowy kupna-sprzedaży, 3.200.000 akcji serii C Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3.200.000 zł, reprezentujących 10,88 % kapitału zakładowego Tele-Polska Holding S.A., osiągając 33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W Investments Limited w przedmiotowym piśmie poinformowało, że nie ma podmiotów zależnych, posiadających akcje Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu