Raporty bieżące, 2010

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Nr EBI 20/2010, 27 kwiecień 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Bogusława Krysińskiego z dniem 26 kwietnia br. 
 
Podstawa prawna: 
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.
 
Osoby reprezentujące spółkę
  • Mark Montoya - Członek Zarządu  
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu