Raporty bieżące, 2010

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 23.06.2010 r.

Nr ESPI 6/2010, 28 maj 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 23.06.2010 r. o godz. 12:30 w sali "Hilton Meeting Room 10+12", zlokalizowanej na piętrze M2 w budynku Hotelu Hilton przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie.

Podstawa prawna: Inne uregulowania    

W załączeniu:

  • pełna treść ogłoszenia,
  • projekty uchwał oraz
  • wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu