Raporty bieżące, 2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nr ESPI 7/2010, 25 czerwiec 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 września 2010 r., na godz. 12:00, w lokalu położonym w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, I p., sala konf.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie uprawnionego akcjonariusza Emitenta, tj. Al-Awael Investments Limited z siedzibą na Kajmanach, które Zarząd Emitenta otrzymał w dniu 11 czerwca 2010 roku. O fakcie otrzymania takiego żądania Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2010.

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. wskazuje, iż porządek obrad i projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są w pełni zgodne z treścią żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany w taki sposób, aby uniknąć organizacji Zgromadzenia w okresie wakacyjnym, co mogłoby w istotny sposób ograniczyć możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu zwłaszcza drobnych akcjonariuszy Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu