Raporty bieżące, 2010

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23.06.2010 r.

Nr ESPI 8/2010, 29 czerwiec 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23 czerwca 2010 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu