Raporty bieżące, 2011

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Nr EBI 3/2011, 19 styczeń 2011

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w związku z wygaśnięciem obowiązku korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy, zadecydował o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem dzisiejszym i przestaje obowiązywać z dniem 20 stycznia 2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki  - Prokurent