Raporty bieżące, 2012

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Nr ESPI 7/2012, 19 wrzesień 2012

Zarząd Tele-Polska Holding SA informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza - Erlizima Investments Limited z siedziba na Cyprze - jak w załączniku.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezetujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent