Raporty bieżące, 2012

Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Nr EBI 42/2012, 20 grudzień 2012

Działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 5 b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.), Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako "Spółka") przekazuje, iż w dniu 20.12.2012 r. powziął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje treść ww. uchwały Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent