Raporty bieżące, 2013

Wyjaśnienie w związku z zawieszeniem oferty akcji serii E

Nr EBI 27/2013, 12 listopad 2013

W nawiązaniu do raportu EBI 26/2013 z 8.11.br. "Zawieszenie oferty akcji serii E" Tele-Polska Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż oferta została zawieszona z powodu wydłużenia harmonogramu spotkań z inwestorami instytucjonalnymi oraz w związku z koniecznością uwzględnienia sugestii o charakterze korporacyjnym, zgłoszonych dotychczas przez inwestorów instytucjonalnych, które wymagają konsultacji z głównymi akcjonariuszami Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent