Raporty bieżące, 2014

Uchwała zarządu w sprawie przedziału cenowego akcji serii E

Nr EBI 14/2014, 07 marzec 2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 01/07/03/2014 w sprawie przedziału cenowego akcji serii E, w związku z trwającą publiczną ofertą Akcji Serii E Spółki. W związku z powzięciem ww. uchwały Emitent przekazuje poniżej przedział cenowy dla akcji serii E:

-dolna granica przedziału cenowego: 2,15 zł za 1 akcję serii E
-górna granica przedziału cenowego: 2,99 zł za 1 akcję serii E

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent