Raporty bieżące, 2014

Transakcje na akcjach Spółki

Nr ESPI 23/2014, 26 listopad 2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o transakcjach na akcjach Spółki opisanych w dwóch zawiadomieniach przekazanych w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej oraz jednym zawiadomieniu w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, które stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent