Raporty bieżące, 2016

Korekta numeracji raportu bieżącego

Nr ESPI 2/2016, 08 styczeń 2016

Zarząd Polish Services Group S.A. informuje, że w raporcie bieżącym z dnia 8.01.2016 r. dotyczącym "Zawarcia umowy znaczacej" oznaczonym nr "1/2015" wystapiła oczywista pomyłka redakcyjna w oznaczeniu numeru raportu.

  • Było: raport bieżacy "1/2015"
  • Powinno byc: raport bieżacy "1/2016"

W pozostalym zakresie, treść ww. raportu bieżacego pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje poufne oraz informacje bieżące i okresowe oraz §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl - Prezes Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Członek Zarządu