Raporty bieżące, 2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie wznowionym po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku

Nr ESPI 14/2019, 25 lipiec 2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Temat raportu:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie wznowionym po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku


Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.


Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki