Raporty bieżące, 2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki

Nr ESPI 27/2019, 13 listopad 2019

Data sporządzenia raportu:

13 listopada 2019 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Temat raportu:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionym po drugiej przerwie w dniu 13 listopada 2019 roku

 

Treść raportu

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionym po drugiej przerwie w dniu 13 listopada 2019 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej licznie głosów w Spółce.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki