Raporty bieżące, 2020

Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki

Nr ESPI 18/2020, 23 czerwiec 2020

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji Pani Pauliny Wolnickiej-Kawki z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie podała powodów rezygnacji.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu