Raporty bieżące, 2020

Ustanowienie hipoteki

Nr ESPI 16/2020, 29 kwiecień 2020

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Ustanowienie hipoteki

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym ustanowił hipotekę umowną na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości będącej działką gruntu położoną w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, o powierzchni 3,2 tys. metrów kwadratowych do kwoty 36.840.539,84 zł na zabezpieczenie niezapłaconej części ceny za 100 % udziałów w spółce Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenie wynikał z faktu podpisania w dniu 28 kwietnia 2020 r. aneksu nr 2 do umowy nabycia 100%  udziałów w spółce pod firmą Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., o którym zarząd Spółki informował raportem bieżącym o nr ESPI 15/2020 w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Spółka uznała ustanowienie ww. hipoteki za istotne ze względu na to, iż informowała o samym fakcie nabycia udziałów spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. oraz z uwagi na wysokość udzielonego zabezpieczenia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki