Raporty bieżące, 2020

Rozwiązanie umowy z audytorem

Nr ESPI 19/2020, 26 czerwiec 2020

Podstawa prawna raportu  

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu: Rozwiązanie umowy z audytorem

 

Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym rozwiązał umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., przegląd sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 30 czerwca 2020 r. i badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 r zawartą przez Spółkę z Grupą Gumułka – Audyt Sp. z o.o. sp.k. Powodem rozwiązania ww. umowy jest sytuacją związana z pandemią COVID-19 i w konsekwencji brak możliwości zbadania i przekazania sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z harmonogramem określonym w zawartej umowie.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki