Raporty bieżące, 2020

Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Nr ESPI 20/2020, 26 czerwiec 2020

Podstawa prawna raportu  

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu: Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu:

Spółka ONE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 21 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, tj. w drodze kooptacji, powołała w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2020 roku, nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Justyny Fronc.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:

- Pan Arkadiusz Stryja - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

- Pani Katarzyna Dziki - Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Tomasz Wardyn- Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Robert Radoszewski - Członek Rady Nadzorczej;

- Pani Justyna Fronc - Członek Rady Nadzorczej.

 

Pani Justyna Fronc ukończyła podyplomowe studia na kierunku: Marketing w Sferze Publicznej; specjalizacja - Marketing i Reklama Społeczna na Wydział Dziennikarstwa i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologię rosyjską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pani Justyna Fronc zajmuje się zawodowo zarządzaniem i koordynacją realizacji inicjatyw w obszarze rozwoju systemów IT oraz opracowywaniem metodyki i wdrażanie standardów w zakresie prowadzenia projektów i inicjatyw w obszarze IT.

 

Pani Justyna Fronc pracowała jako specjalista ds. promocji i PR w Polskim Radio „Radio Dla Ciebie” S.A.  Posiada doświadczenie w pracy w banku oraz firmie ubezpieczeniowej w biurze rozwoju systemów IT na stanowisku Project Manager IT oraz w biurze sprzedaży.

 

Pani Justyna Fronc nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pani Justyna Fronc poinformował Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki