Raporty kwartalne, 2010

Raport okresowy jednostkowy za II kwartał 2010 r.

Nr EBI 31/2010, 12 sierpień 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy za II kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 i ust. 2 w zw. z §6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.
Załączniki:
Raport za II kwartał 2010 roku (jednostkowy)
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu