Raporty kwartalne, 2010

Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2010 r.

Nr EBI 43/2010, 10 listopad 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2010 r

Podstawa prawna:

§5 ust. 1. pkt 1 i ust. 2 w zw. z §6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Załączniki:
Raport za III kwartał 2010 roku (skonsolidowany)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bernhard Friedl - Prezes Zarządu