Raporty kwartalne, 2010

Korekta raportu nr 8/2010 - okresowego jednostkowego za IV kwartał 2009 r.

Nr EBI 10/2010, 11 luty 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2009 r. Korekta polega na prawidłowym załączeniu pliku z treścią raportu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 w zw. z §6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu