Raporty kwartalne, 2010

Korekta raportu nr9/2010-okresowego skonsolidowanego za IV kwartał 2009r.

Nr EBI 11/2010, 11 luty 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2009 r. Korekta polega na prawidłowym załączeniu pliku z treścią raportu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 w zw. z §6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu