Raporty kwartalne, 2010

Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2010 r.

Nr EBI 22/2010, 13 maj 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 w zw. z §6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Załączniki:

  • Raport za I kwartał 2010 roku (jednostkowy)

 
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu 
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu