Raporty roczne, 2010

Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2009

Nr EBI 27/2010, 07 czerwiec 2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2009.

Podstawa prawna: §5 ust. 2 w zw. z §6 ust. 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Gustaw Groth - Członek Zarządu