Raporty roczne, 2013

Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2012

Nr EBI 10/2013, 24 kwiecień 2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2012.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1. pkt 2 w zw. z §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya - Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki - Prokurent