Kamil Łysik

Prezes Zarządu

Pan Kamil Łysik, ur. 1982 r., posiada wykształcenie wyższe, studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest absolwentem studiów magisterskich Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Ukończył również podyplomowe studia Zarządzanie Nieruchomościami, Instytutu Doradztwa Majątkowego i uzyskał licencję zarządcy nieruchomości.

Pan Kamil Łysik, posiada doświadczenie biznesowe w zakresie rynku oraz zarzadzania nieruchomościami. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółkach Wood Stream Sp. z o.o., ADM Factory Sp. z o.o. oraz ADM Progres Sp. z o.o. zajmujących się m.in. rozwijaniem technologii niskoemisyjnych procesów przetwarzania substancji organicznych i mineralnych dla energetyki i rolnictwa. W przeszłości Pan Kamil Łysik był pracownikiem Polskiego Domu Inwestycyjnego (2005-2008), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy (02.2008-10.2009), zajmował stanowisko analityka rynku nieruchomości w redNet Consulting (11.2009-03.2011) oraz starszego analityka rynku nieruchomości w redNet Property Group.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Kamil Łysik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej. Nie został także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.